სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მეზობელი უჯრების გაერთიანება და დიდი ზომის სარეკლამო ბანერის დაქირავება

დეტალები იხილეთ ბმულზე

ნომერი: [[ holders['M-TOP'].number ]]
ზომა: 1140X240
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['M-TOP'].price ]] ₾
სტატუსი: თავისუფალია
ნომერი: [[ holders['H-1'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-1'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-1'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-2'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-2'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-2'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-3'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-3'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-3'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-4'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-4'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-4'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-5'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-5'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-5'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-6'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-6'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-6'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-7'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-7'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-7'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-8'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-8'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-8'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-9'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-9'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-9'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-10'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-10'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-10'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-11'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-11'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-11'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-12'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-12'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-12'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-13'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-13'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-13'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-14'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-14'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-14'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-15'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-15'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-15'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-16'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-16'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-16'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-17'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-17'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-17'].status ]]
ნომერი: [[ holders['H-18'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['H-18'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['H-18'].status ]]
ნომერი: [[ holders['M-TOP'].number ]]
ზომა: 1140X240
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['M-TOP'].price ]] ₾
სტატუსი: თავისუფალია
ნომერი: [[ holders['S-1'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-1'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-1'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-2'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-2'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-2'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-3'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-3'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-3'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-4'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-4'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-4'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-5'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-5'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-5'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-6'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-6'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-6'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-7'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-7'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-7'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-8'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-8'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-8'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-9'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-9'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-9'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-10'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-10'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-10'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-11'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-11'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-11'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-12'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-12'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-12'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-13'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-13'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-13'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-14'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-14'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-14'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-15'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-15'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-15'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-16'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-16'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-16'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-17'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-17'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-17'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-18'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-18'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-18'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-19'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-19'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-19'].status ]]
ნომერი: [[ holders['S-20'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['S-20'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['S-20'].status ]]
ნომერი: [[ holders['M-TOP'].number ]]
ზომა: 1140X240
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['M-TOP'].price ]] ₾
სტატუსი: თავისუფალია
ნომერი: [[ holders['D-1'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['D-1'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['D-1'].status ]]
ნომერი: [[ holders['D-2'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['D-2'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['D-2'].status ]]
ნომერი: [[ holders['D-3'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['D-3'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['D-3'].status ]]
ნომერი: [[ holders['D-4'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['D-4'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['D-4'].status ]]
ნომერი: [[ holders['D-5'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['D-5'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['D-5'].status ]]
ნომერი: [[ holders['D-6'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['D-6'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['D-6'].status ]]
ნომერი: [[ holders['D-7'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['D-7'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['D-7'].status ]]
ნომერი: [[ holders['D-8'].number ]]
ზომა: 160x100
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['D-8'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['D-8'].status ]]
ნომერი: [[ holders['M-TOP'].number ]]
ზომა: 1140X240
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['M-TOP'].price ]] ₾
სტატუსი: თავისუფალია
ნომერი: [[ holders['B-1'].number ]]
ზომა: 160x430
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['B-1'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['B-1'].status ]]
ნომერი: [[ holders['B-3'].number ]]
ზომა: 750x150
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['B-3'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['B-3'].status ]]
ნომერი: [[ holders['B-2'].number ]]
ზომა: 160x430
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['B-2'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['B-2'].status ]]
ნომერი: [[ holders['M-TOP'].number ]]
ზომა: 1140X240
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['M-TOP'].price ]] ₾
სტატუსი: თავისუფალია
ნომერი: [[ holders['I-1'].number ]]
ზომა: 160x430
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['I-1'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['I-1'].status ]]
ნომერი: [[ holders['I-2'].number ]]
ზომა: 650x120
პერიოდი: ერთი თვე
ფასი: [[ holders['I-2'].price ]] ₾
სტატუსი: [[ holders['I-2'].status ]]